TA QE-II

Datum: 09-09-2022

Waarschijnlijk was zij de laatste die haar nieuw verworven Traction Cabriolet nog bezat. Een hele prestatie, ook al betrof het een model-op-schaal dat ooit werd gebouwd bij de firma AEAT in Neuilly-sur-Seine. 

We hebben het natuurlijk over de op 8 september jongstleden overleden Queen Elizabeth II.
In 1938 kreeg zij 'namens de Franse kinderen' dit mega-miniatuur, dat zich heden ten dage nog in de koninklijke stallen van Windsor bevindt. 
Vanzelfsprekend komen we er nog met uniek fotomateriaal op terug in CE156, maar we willen deze actualiteit via onze site en Fb-pagina's niet ongemerkt voorbij laten gaan.
God save the Queen.