Méhari 2015/2017?

Datum: 31-07-2015

Het Franse AutoPlus heeft in zijn afgelopen nummer een nieuwe Citroën Concept Car à la Méhari getoond - een model dat als de voortekenen niet bedriegen wel eens op de komende IAA in Frankfurt getoond zou kunnen gaan worden. Hij zou volgens onze informanten wel eens op de nieuwe C3 gebaseerd kunnen zijn. De kans dat deze Méhari-II na een paar jaar ook in deze vorm op de markt komt, achten wij echter aanzienlijk kleiner. Maar zeg nooit ‘nooit’…?!
© AutoPlus