Privacy

Privacyverklaring

U heeft uw persoonlijke gegevens verstrekt aan en in bewaring gegeven bij:

CitroExpert VOF (kvk Utrecht 08063450), uitgever van magazine CitroExpert, zowel op papier als digitaal en beheerder van de SSL-gecertificeerde websites CitroExpert en LeCitroMarché.

CitroExpert beheert -via provider Sohosted te Drachten- de persoonsgegevens van diegenen die zich op vrijwillege basis hebben ingeschreven op genoemde websites.

Deze inschrijving maakt het voor eigenaren van persoonsgegevens mogelijk om op de genoemde websites actief te zijn.

Dat kan zijn;

- het als betaalrelatie aangaan van een abonnement op het magazine in gedrukte en/of digitale vorm.

- het digitaal lezen van het magazine en archief via tablet, smartphone of PC

- het als betaalrelatie doen van aankopen in de webshop

- het -gratis of betaald- plaatsen van advertenties op Le CitroMarché

- door middel van het aanvinken van een hokje door de bezitter van de persoonsgegevens kan ook ook toestemming zijn gegeven tot het ontvangen van een digitale nieuwsbrief.

De persoonsgegevens worden opgeslagen totdat de eigenaar van de persoonsgegevens besluit deze te laten verwijderen (zie onder).

Gegevens inzien en deels aanpassen kan door in te loggen op de site en rechtsboven op de homepage op de eigen naam te klikken. Hiermee verschijnen de gegevens in beeld en kunnen deze aangepast worden.

Op deze manier kunnen ook op LeCitroMarché geplaatste advertenties aangepast of verwijderd worden.

Eventueel kan een verzoek aan de uitgever ingediend worden om persoonsgegevens permanent te verwijderen uit de database. Let op: hierna is geen enkele activiteit meer mogelijk op genoemde websites.

De door CitroExpert opgeslagen persoonsgegevens worden louter opgeslagen ten faveure van de ingeschreven personen en niet doorgeleverd cq verhandeld aan derden.

Persoonsgegevens zijn opgeslagen op de beveiligde servers van onze databeheerder en provider Sohosted te Drachten, NL.

Abonneebeheer

De door de eigenaar van de persoonsgegevens verstrekte data ten behoeve van de betaling en verzending van het papieren abonnement op CitroExpert worden beheerd door SPA Abonneeservice te Alphen aan den Rijn, NL.

Het digitale abonnementsformulier op de CitroExpert-site is feitenlijk een directe verbinding met SPA Abonneeservice, wat veilige verwerking zonder enige tussenkomst van derden mogelijk maakt.

Persoonsgegevens, beheerd door SPA Abonneeservice, worden gebruikt om labels te printen ten behoeve van het per Sandd of Deutsche Post versturen van het fysieke magazine en het versturen van abonnementsnota's.

Wilt u uw abonnementsgegevens wijzigen dan kan dat via email: citroexpert@spabonneeservice.nl of telefonisch: 0172-476085.

Wilt u uw persoonlijke gegevens uit ons systeem laten verwijderen, dien dan een schriftelijk verzoek in via:

- email: info@citroexpert.nl

- post: postbus 2117, 3700 CC Zeist

Let op: de te verwijderen gegevens in uw correspondentie dienen exact gelijk te zijn aan de door ons beheerde en door u destijds verstrekte gegevens.

Vermeld in ieder geval uw volledige naam, adres, huisnummer, postcode, email-adres en telefoonnummer.

Let op: hierna is geen enkele activiteit meer mogelijk op genoemde websites.

U kunt zich uiteraard te zijner tijd altijd opnieuw inschrijven.

Bij eventuele klachten kan de eigenaar van de verstrekte persoonsgegevens zich melden bij CitroExpert VOF: info@citroexpert.nl

of indien bemiddeling noodzakelijk is:

de Autoriteit Persoonsgegevens:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

 

Met vriendelijke groet,

Fred Jansz, uitgever

030-2102571