Lezersreis Conservatoire volgeboekt

Datum: 29-04-2015

De nieuwe CitroExpert is nog nauwelijks door de brievenbus van de abonnées gegleden, of we hebben al een dermate groot aantal enthousiaste aanmeldingen binnen dat we met een wachtlijst moeten gaan werken

Foto RLBZoals beloofd houden we een aantal plekken vrij voor onze Belgische lezers die de handicap van een late postbezorging hebben, en zodra dat aantal duidelijk is gaan we de Nederlandse liefhebbers op volgorde van aanmelding hopelijk blij maken.
De overigen houden wij nog op een wachtlijst, mochten er mensen die ingeloot zijn afvallen. Maar de kans lijkt niet bijzonder groot dat we hier iedereen tevreden mee kunnen stellen, helaas... Volgend jaar weer een kans!?