Aanpassing facturering abonnementen

Datum: 28-03-2023

Geachte CitroExpert-abonnee,

Graag uw aandacht voor het volgende.

Vanwege een administratieve reorganisatie worden met ingang van 2023 abonnementen niet meer per jaargang van 4 nummers maar in plaats daarvan gefactureerd tot eind van het lopende jaar.

Wordt u bijvoorbeeld met ingang van CitroExpert nr. 158 abonnee, dan krijgt u een factuur tot en met 31/12/2023 voor 4 magazines (€30).

Wordt u nà CitroExpert nr. 158 abonnee, dan factureren wij u de resterende 3 magazines van 2023: CE159, 160 en 161 (€ 22,50).

Na 159: 2 magazines (€15), na 160 nog 1 magazine (€7,50).

Ingaande 2024 ontvangt u dan een factuur voor de 4 magazines die in 2024 verschijnen.

met vriendelijke groet,

Fred Jansz, uitgever