Streven naar groei met ‘Push to pass’

Datum: 06-04-2016

Na het plan ‘Back in the race’, om het PSA-concern weer gezond en winstgevend te maken, is nu onder de naam ‘Push to pass’ het volgende vijfjarenplan voor een verdere groei van de groep gepresenteerd. Bestuursvoorzitter Carlos Antunes Tavares zette begin april tijdens een bijeenkomst in Parijs de strategie voor de merken Citroën, DS en Peugeot voor de periode tot en met 2021 uiteen. Daarbij sprak hij van een ‘strategie voor organische groei’.

Niet in de laatste plaats gezien de passie van Tavares voor de autosport is de keuze voor de naam ‘Push to pass’ voor de hand liggend: met deze techniek hebben coureurs met behulp van een druk op de knop tijdelijk de beschikking over extra vermogen om een concurrent te passeren. En juist dat is ook voor de PSA-groep het doel voor de komende jaren, om zodoende de marktpositie en de toekomst van het concern veilig te stellen. “Daarbij richten we de aandacht op vijf veranderingsprocessen, die allemaal van belang zijn om te kunnen overleven”, aldus Tavares. “Allereerst moet de focus worden verschoven van het product naar de klant. Vervolgens moet het niet langer gaan om het bezit, maar om de beleving. Van de auto op zich gaat het naar mobiliteit. Voor ons als concern moeten we ons ontwikkelen van één enkele activiteit naar een portfolio met verschillende activiteiten en diensten, en tenslotte moeten we de overgang maken van een lokale naar een globale onderneming. We moeten een wereldwijde autoproducent met maximale efficiëntie en een aanbieder van mobiliteit in de hele wereld worden.”

Ambities
In het kader van het strategieplan werden behoorlijk ambitieuze groeidoelstellingen geformuleerd. Zo moet de operationele winst op de lopende bedrijfsvoering van de automobieldivisie toenemen van 1,0 procent in de periode van 2001-2015 via 4,0 procent als jaarlijks gemiddelde tussen 2016 en 2018 tot 6,0 procent in 2021. De omzet moet jaarlijks stijgen van gemiddeld 0,8 procent van 2001-2015 via 3,2 procent van 2016 tot 2018 tot 4,4 procent in de jaren 2019-2021. Tussen nu en 2021 wordt een omzetgroei van 15 procent nagestreefd. Daarbij richt PSA zich sterker op digitalisering en het realiseren van een meer prestatiegerichte cultuur binnen het concern, maar houdt het tegelijkertijd meer rekening met de sociale verantwoordelijkheid, ondermeer ten aanzien van het milieu, de vestigingslocaties en de werknemers.

Offensief
Om de beoogde groei te kunnen realiseren, staat er voor de komende vijf jaar een ongekend productoffensief op het programma. “Eén nieuw model per merk, per jaar, per regio”, stelde bestuursvoorzitter Tavares in het vooruitzicht. Zonder daarbij verder specifiek in te gaan op welke auto’s er per merk mogen worden verwacht, werd in ieder geval één nieuw model concreet genoemd: een pick-up met een laadvermogen van een ton.

Wereldwijd
Tavares wees verder op het belang om, niet in de laatste plaats vanwege het gevaar van crises en internationale spanningen, niet langer te zeer afhankelijk te zijn van bepaalde regio’s. “We moeten een wereldwijde speler worden”, benadrukte de topman. Daarbij hoort ook de terugkeer naar de Verenigde Staten, die over een periode van tien jaar moet worden geëffectueerd. Specifiek voor Citroën kondigde Tavares aan dat er nog meer de nadruk zal worden gelegd op comfort en het onderscheidend karakter van het merk, onder het motto ‘Be different, feel good’. “In 2021 moet Citroën in de top drie staan als het gaat om aanbevelingen door bestaande klanten, waarbij we nu op de achtste plaats staan”, zei de Portugees. Tussen nu en 2021 komen er wereldwijd twaalf nieuwe Citroën-modellen, waarvan zeven tussen nu en 2018. Voor het merk DS werden er tot en met 2021 vijf nieuwe modellen in het vooruitzicht gesteld, waarbij voor DS het veroveringspercentage (het aandeel van klanten die vanuit een ander merk komen) moet toenemen van 66 procent nu tot 77 procent in 2021.

Groupe
Tenslotte werd tijdens de presentatie bekendgemaakt dat de naam ‘PSA Peugeot Citroën’ van het concern wordt gewijzigd in ‘Groupe PSA’, omdat DS in de oorspronkelijke naamgeving ontbrak. Tevens werd een nieuw logo voorgesteld, naar keuze in donkerblauw op witte ondergrond of in wit op donkerblauwe ondergrond (waarin eigenlijk ‘PSA Groupe’ in plaats van ‘Groupe PSA’ staat, maar dat terzijde), dat het vorige, uit 1991 daterende logo van ‘PSA Peugeot Citroën’ vervangt.

René de Boer