Oude Citroëns in Doetinchem

Datum: 15-06-2021

Door Eesge Botma

Tot half oktober van dit jaar is een unieke verzameling Citroën speelgoedauto's te zien in het Openbaarvervoer- en speelgoedmuseum in Doetinchem.

Naast de indrukwekkende vaste collectie treinen, treintjes en vele artikelen die een leuke impressie vormen van het openbaarvervoer van de afgelopen eeuw -met name in de Achterhoek- heeft een Achterhoekse verzamelaar zo'n 30 metalen, bijzondere automodellen tijdelijk ter beschikking gesteld.
De modellen, schaal 1:10, allen uit de 30-er jaren van de vorige eeuw, waren enerzijds bedoeld als speelgoedauto's voor de kinderen van de betergesitueerden en anderzijds als promotie van de auto's schaal 1:1.
André Citroën had een neus voor het bevorderen van het autogebruik, zoals bleek uit zijn bijzondere reclamecampagnes, vooruitstrevende verkooptechnieken en gratis bewegwijzeringsborden. Wat hem betreft kon je niet vroeg genoeg beginnen om je (potentiële) klanten voor je te winnen en moesten de eerste drie woorden die een klein kind leerde 'Papa, Mamam, Citroën' zijn.
In het verlengde daarvan zijn schitterende modellen van diverse Citroënproducten, van vrachtauto's tot luxe personenauto's, verschenen in de beginjaren van het merk. Een aantal daarvan zijn nu in hun volle glorie te zien in het Openbaarvervoermuseum in Doetinchem - zie www.ovsm-doetinchem.nl